vrijdag 10 augustus 2012

donderdag 24 mei 2012

Drumcirkels: Een beginners-gids voor muziek-maken

Vrij vertaald naar Drum Faciltator & Teacher Jim Donovan's blog Transformation Through Rhythm
Learn to create your own transformational rhythm events.

Wij tegenover Ik

Laten we beginnen met een te kijken naar een aantal belangrijke aspecten van het spelen van ritme in een groep. Ik moedig muzikanten aan om te spelen voor het belang van de groep. Met andere woorden:  vindt manieren om met wat je speelt een aanvulling vormen op het ritme van de hele groep. Zet het succes van de groep boven je “eigen succes” door te focussen op "ons" in plaats van "ik". Wat ik heb uitgevonden over het gebruik van een groep die zich zo focust, is  dat hoe beter de groep klinkt, des te meer positief wordt ik gezien als een individu. Het is een win-win-situatie ..


Hoe kun je de beste groepsdynamiek laten ontstaan:

1. Luisteren: Goede luisteraars zijn nog betere spelers. Wanneer je de tijd neemt om te horen wat iedereen om je heen muzikaal te bieden heeft, zul je beter in staat zijn om zorgvuldig toevoegingen te vinden. Als andere leden van je groep zich gehoord voelen door jou, wordt het waarschijnlijker dat ze ook naar jou willen luisteren.

2. Communiceer: Zoek iets wat je bevalt aan wat één van je groepsleden aan het doen is en complimenteer die persoon daar oprecht op. Je aandacht eerst richten op wat je bevalt is een geweldige manier om vertrouwen op te bouwen en om lijntjes te openen naar diepere betekenisvolle communicatie.

3. Wees open voor het ontvangen en het geven van opbouwende kritiek. richt je kritiek op de acties van iemand, en niet op de persoon zelf. Vergeet ook niet om te lachen en oprecht te zijn in opmerkingen die je maakt. Bij het ontvangen van kritiek, bedenk dan dat de persoon aan de andere kant is misschien belangrijke informatie geeft die je kunnen helpen groeien, zelfs als wat ze zeggen eerst niet zo makkelijk is om te horen.


Muzikale technieken

Er zijn een veelheid aan muzikale technieken die kunnen helpen maken wat je groep aan het spelen spelen is te meer samen te maken. Muziek bestaat niet alleen uit wát je speelt, maar ook hóe je het speelt. Jouw benadering van de muziek en van de geluiden die je gebruikt hebben een grote invloed op de manier waarop de luisteraar het eindresultaat waarneemt.

Hier zijn een paar ideeën om mee te beginnen:

1. Organiseer de drumcircle rond een gemeenschappelijk beat.
Om een samenhangend klinkende stukje muziek te maken, is het van belang om tot een overeengekomen tempo te komen. Deze beat wordt het referentiepunt voor de rest van de creativiteit. Zodra de leden van de groep weten wat de beat is, hebben ze iets om op te vertrouwen en naar terug te keren als ze de weg kwijt raken. Het helpt om een paar mensen de verantwoording te geven voor de beat. Lage drums of hoge bellen zijn hier heel geschikt voor..

2. Vind een grote verscheidenheid van verschillende klankkleuren.
Een klankkleur is de kwaliteit van een toon die hem uniek maakt ten opzichte van anderen. Bijvoorbeeld, het geluid van de menselijke stem heeft een andere kwaliteit dan het geluid van een piano. Een goede gewoonte in muziek-maken in een groep is het gebruik van een breed scala aan geluiden uit de hele geluidsspectrum.  Lage diepe lage tonen, hoge tonen en midden-gebied geluid. Een goede manier om een idee te krijgen van hoe timbre werkt is om te kijken naar de verscheidenheid van klankkleur in een typisch West-Afrikaanse percussie ensemble.

Doun-douns: (gestemde Afrikaanse bas drums) gewoonlijk gespeeld in een set van drie trommels. Laag, miden en hoog.
Djembe’s: (Afrikaanse handtrommels) Deze drum is in staat tot veel verschillende geluiden, de belangrijkste zijn lage, midden en hoge tonen. De tonen worden meestal aangeduid als de bas, toon en slap.
Bel: (gankoqui of toke) Dit percussie-instrument is familie van de moderne koebel, gemaakt van metaal en is hoog gestemd. De bel wordt vaak gebruikt als een time-keeper, omdat hij luid genoeg is om gehoord te worden door alle andere drums heen.

3 Gebruik dynamiek.
Experimenteer met het spelen op verschillende volumes als een manier om variatie aan te brengen. Er gaat niets boven het plotseling heel rustig spelen om de aandacht van de luisteraar te trekken,  voor voor ze te overspoelen met een luider gedeelte. Let op wat er gebeurt met hoe je je voelt in je lichaam als je speelt zacht en wanneer je harder speelt. Veel van wat je zelf voelt zal ook worden gevoeld door de toehoorders.

Veelgemaakt beginners-fouten

Eén van de geweldige dingen van muziek is hoeveel het je kan leren over jezelf en je eigen neigingen. Doe je best om deze gemeenschappelijke beginners fouten bij jezelf op te merken, en  je zult u goed op uw weg zijn naar het maken van muziek die zowel leuk is om te spelen, als om naar te luisteren.

De angst voor fouten.
Laten we eerlijk zijn, wanneer je iets nieuws probeert, maak je fouten. Sterker nog, ik geloof dat de fouten zijn waar het echte leren plaatsvindt. Er gaat niets boven het gevoel hebben dat iets uit elkaar valt,  als inspiratie om manieren te willen vinden om het bij elkaar te laten blijven. Als je een fout maakt, laat die fout je gewoon laten zien wat je  niet moet doen de volgende keer te doen.

Niet luisteren naar elkaar.
Als de groep niet naar elkaar luistert, wordt het een hele grote uitdaging om iets moois te scheppen. Omdat je misschien goed kunt spelen (wat dat ook moge inhouden :-), betekent niet vanzelfsprekend dat je goed met anderen samen kunt spelen. Richt je aandacht aan de klank van het geheel, in plaats van op de geïsoleerde delen.

Overspelen.
Mooie muziek maakt zowel gebruik van de stilte als van geluid. Vind manieren om een evenwicht te vinden tussen genoeg-spelen en teveel spelen. Merk op hoe wat je speelt jou verbindt en eenwisselwerking heeft met de andere delen in de groep.

Drum-circle.nl

zaterdag 12 mei 2012

Drumcirkel bij Remo RMC

(vrije vertaling uit het Engels) 

Een drum cirkel is een muzikale jamsessie waarbij elke deelnemer wordt aangemoedigd om deel te nemen op een manier die passend en productief is. Voor sommigen kan dit betekenen het bespelen van instrumenten. Anderen kunnen zingen, dansen, of luisteren. Het doel van de trommel-cirkel is muziek te maken die wordt gecreëerd door de groep als collectief, waarbij een organische weg wordt genomen naar een esthetisch resultaat.


Ontdek je Drum Circle op het Remo RMC
Volgens Mickey Hart: "De Drum Circle is een grote jamsessie Het uiteindelijke doel is niet preciese ritmische articulatie of verbetering van het patronen-structuur, maar de mogelijkheid om meegevoerd te worden en het bereiken de toestand van een groeps-bewustzijn. Het is gebouwd op samenwerking binnen de "groove", maar met weinig verwijzing naar bekende stijlen. Dit is dus een proces dat constant in beweging is, een fenomeen van de nieuwe ritmische cultuur die ​​hier in het Westen aan het ontstaan is. "

Gemeenschap Drum Circle op het Remo RMC
Dit is een familie-vriendelijke "muzikale" drum cirkel, waarin een facilitator leuk en spannend ritmische samenspel tussen de deelnemers bevordert, - met de nadruk op dynamiek, luistervaardigheid, en ritmische gesprekken. Alle leeftijden en niveaus zijn welkom. Er is geen
muzikale voorkennis of  ervaring nodig. Drums en percussie-instrumenten worden ter beschikking gesteld zonder extra kosten (gratis, voor de Hollanders :-).

Kijk voor meer informatie op www.remormc.com

Drum-circle.nl

Drumcircle at the Remo RMC

A drum circle is a musical jam session where each participant is encouraged to participate in ways that are appropriate and productive. For some, this might mean playing instruments. Others might sing, dance, or listen. The goal of the drum circle is to create music that is shaped by the group as a collective, taking an organic path towards an aesthetically pleasing result.

Discover your Drum Circle at the Remo RMC
According to Mickey Hart: "The Drum Circle is a huge jam session. The ultimate goal is not precise rhythmic articulation or perfection of patterned structure, but the ability to entrain and reach the state of a group mind. It is built on cooperation in the groove, but with little reference to any classic styles. So this is a work in constant progress, a phenomenon of the new rhythm culture emerging here in the West."


Community Drum Circle at the Remo RMC
This is a family-friendly "musical" drum circle in which a facilitator creates fun and exciting rhythmic interplay between participants - with an emphasis on dynamics, listening skills, and rhythmic conversation. All ages and levels of ability are welcome. No prior musical experience necessary. Drums and percussion instruments provided at no extra cost.

Look for more information at www.remormc.com

Drum-circle.nl

woensdag 25 april 2012

American Indian Drum Circle Video's

Een Native American Indian Drum Circle is iets anders dan een begeleidde (facilitated) Drumcirkel. In een native American Indian Drum zitten mannen rond een een (of meerdere) drums en slaan samen met een stok op dezelfde trommel(s), spelen hetzelfde ritme en zingen.

A native American Indian Drum Circle is something different than a Facilitated Drumcircle. In a native American Indian Drum men sit around a one (or several) drums and hit together with a stick on the same drum(s), playing the same rhythm and singing.

Geschiedenis en uitleg 
History and explanation


Voorbeeld van een native American-Indian Drumcircle
Example of a native American Indian Drumcircle

 strong vibrations!


Drum-circle.nl
Beenhakkers Slagwerk
www.drum-circles.eu (English)