donderdag 1 maart 2012

Drumcircle op Wikipedia

In America zijn drum-circles (nl: drumcirkel of drumkring) al helemaal "ingeburgerd", vandaar ook een groot stuk op Wikipedia, in het Engels natuurlijk:

A drum circle is any group of people playing (usually) hand-drums and percussion in a circle. They are distinct from a drumming group or troupe in that the drum circle is an end in itself rather than preparation for a performance. They can range in size from a handful of players to circles with thousands of participants.
Typically, people gather to drum in drum "circles" with others from the surrounding community. The drum circle offers equality because there is no head or tail. It includes people of all ages. The main objective is to share rhythm and get in tune with each other and themselves. To form a group consciousness. To entrain and resonate. By entrainment, I mean that a new voice, a collective voice, emerges from the group as they drum together.

vrije vertaling
Een drum cirkel is een groep mensen die (meestal) hand -drums en percussie spelen in een cirkel. Ze verschillen van een trommelgroep of -gezelschap doordat de trommelcirkel een doel op zich is in plaats van de voorbereiding voor een optreden. Dumcircles kunnen variƫren in grootte van een handvol spelers tot cirkels met duizenden deelnemers.
Mensen verzamelen in drum "kringen" om samen met anderen uit de omringende gemeenschap te trommelen. De trommel-cirkel biedt gelijkheid, omdat er hiĆ«rarchie is: iedereen is gelijk, er is geen "leider". De belangrijkste doelstelling is om ritmes te delen en in harmonie te komen met elkaar en met zichzelf. Om een ​​groep-bewustzijn te vormen. Om meegevoerd te worden en te resoneren. Om een nieuwe stem, een collectieve stem, uit de groep te laten omhoogkomen als ze samen drummen.


NB: een begeleidde (facilitated) drumcircle zoals ontwikkeld door Athur Hull is weer anders: hier is er een begeleider die de groep door het proces van samen-muziekmaken heenloodst op moeilijke of cruciale momenten door middel van minimale sturing.

Dit wordt ook toegepast bij groepen zonder enige ervaring die eenmalig een "drumworkshop" doen, zoals Beenhakkers Slagwerk organiseert voor groepen, instellingen, scholen en bedrijven.

Drum-circle.nl
Beenhakkers Slagwerk
www.drum-circle.nl
www.drum-circles.eu (English) 
www.beenhakkers.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten